Fandom

Corporate Wiki

Project Manager

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie pracą zespołów zgodnie z metodologią Agile
 • Odpowiedzialność za komunikacje i harmonijne działanie wszystkich członków zespołu
 • Ustalanie harmonogramu, przydzielanie zadań i monitorowanie ich statusów
 • Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach projektowych
 • Doskonalenie ,,dobrych praktyk" związanych z pracą zespołową

Wymagane doświadczenie i umiejętności:

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w zadządzaniu projektami (preferowane środowisko Agile)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy z międzynarodowym zespołem programistów
 • Podstawowa wiedza na temat procesu tworzenia i testowania oprogramowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz motywowania jego członków do wspólnego działania
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Zorientowanie na szczegóły i rezultaty
 • Readiness to travel twice a year for three weeks to the USA.

Zobacz również pozostałe oferty pracy: