FANDOM


Zakres obowiązków:

 • Zarządzanie pracą zespołów zgodnie z metodologią Agile
 • Odpowiedzialność za komunikacje i harmonijne działanie wszystkich członków zespołu
 • Ustalanie harmonogramu, przydzielanie zadań i monitorowanie ich statusów
 • Organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach projektowych
 • Doskonalenie ,,dobrych praktyk" związanych z pracą zespołową

Wymagane doświadczenie i umiejętności:

 • Minimum trzyletnie doświadczenie w zadządzaniu projektami (preferowane środowisko Agile)
 • Minimum roczne doświadczenie w pracy z międzynarodowym zespołem programistów
 • Podstawowa wiedza na temat procesu tworzenia i testowania oprogramowania
 • Umiejętność pracy w zespole oraz motywowania jego członków do wspólnego działania
 • Umiejętność organizacji pracy własnej oraz zespołu
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji pod presją czasu
 • Zorientowanie na szczegóły i rezultaty
 • Readiness to travel twice a year for three weeks to the USA.

Zobacz również pozostałe oferty pracy: