FANDOM

Wersja oryginalna
English (Angielski)

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2015

Dokument w wersji oryginalnej został sporządzony w języku angielskim (Stany Zjednoczone). W przypadku wystąpienia rozbieżności między tłumaczeniem a wersją oryginalną, obowiązującą jest wersja oryginalna.

Witaj na Wikii oraz Fandom powered by Wikia (razem: „Serwisie” lub „Stronie”), zarządzanych przez Wikia, Inc. („Spółkę”). Przez przeglądanie i korzystanie z naszego serwisu, Ty („Użytkownik”) jednocześnie oznajmiasz, że przeczytałeś, rozumiesz i zgadzasz się na opisane tutaj Zasady Użytkowania („Zasady Użytkowania” lub „Umowa”), niezależnie od tego czy jesteś zarejestrowanym użytkownikiem Wikii. Zastrzegamy sobie wyłączne prawo do zmieniania, modyfikowania, dodawania lub usuwania sekcji tej Umowy w dowolnym czasie bez wcześniejszego powiadomienia. Twoją odpowiedzialnością jest regularne sprawdzanie, czy opisane tutaj Zasady Użytkowania nie uległy zmianie.

UWAŻNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z NINIEJSZYMI ZASADAMI UŻYTKOWANIA, JAKO ŻE ZAWIERAJĄ ONE INFORMACJE DOTYCZĄCE TWOICH PRAW I OBOWIĄZKÓW, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE NIE WYŁĄCZNIE, OGRANICZENIA I WYŁĄCZENIA, A TAKŻE ZASADY DOTYCZĄCE ROZWIĄZYWANIA SPORÓW I KONFLIKTÓW.

Te Zasady Użytkowania dotyczą zarówno członków serwisu jak i innych użytkowników. Aby korzystać z Serwisu, musisz zaakceptować niniejsze Zasady Użytkowania. Możesz to zrobić przez (a) rejestracji członkostwa z usług i/lub spółki lub (b) poprzez faktyczne korzystanie usług.

Potwierdzasz, że jesteś w wieku umożliwiającym zawarcie wiążącej umowy ze Spółką, jesteś emancypowanym nieletnim lub masz zgodę opiekuna prawnego i pełne prawo do wyrażenia zgody na Zasady Użytkowania. W każdym przypadku potwierdzasz, że masz więcej niż 13 lat i jesteś świadomy tego, że Serwis nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 13 lat. Nie możesz korzystać z Serwisu i możesz nie wyrażać zgody na Zasady Użytkowania jeśli z nakazu prawa nie możesz korzystać z Serwisu lub wyrazić zgody na Zasady Użytkowania.

Członkostwo

Aby korzystać z określonych funkcji Serwisu, konieczne jest zarejestrowanie członkostwa w Serwisie. Nie wolno Ci zarejestrować członkostwa w Serwisie, jeśli zabrania Ci tego prawo. Ponadto, Serwis przeznaczony jest wyłącznie dla użytkowników w wieku 13 lat lub wyższym. Rejestracja osoby będącej poniżej 13 roku życia jest nieuprawniona, niedozwolona i stanowi naruszenie Umowy. Rejestrując członkostwo w Serwisie, oświadczasz i potwierdzasz, że masz 13 lub więcej lat i wyrażasz zgodę i zobowiązujesz się stosować do warunków i zasad Umowy.

Jeśli zarejestrujesz członkostwo w Serwisie, w związku z Twoim korzystaniem ze Strony, deklarujesz, że utrzymasz bezpieczeństwo swojego hasła i danych identyfikacyjnych oraz będziesz w pełni odpowiedzialny za wszelkie wykorzystanie Twojego konta i wszelką jego aktywność.

Spółka może zamknąć Twoje konto, usunąć profil i jakąkolwiek zawartość i informacje opublikowane przez Ciebie na stronach Serwisu i/lub zakazać Ci korzystania lub dostępu do Serwisu z dowolnego powodu lub bez powodu, w dowolnym czasie, według własnego uznania i bez powiadomienia.

Własność intelektualna Wikii

Słowa WIKIA i WIKICITIES to zarejestrowane znaki handlowe Spółki w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Znaki handlowe Spółki nie mogą być wykorzystywane, włączając w to bycie częścią innych znaków handlowych i/lub nazw domen, w powiązaniu z innym produktem lub serwisem w sposób, który może powodować nieporozumienie. Nie mogą być także kopiowane, imitowane, wykorzystywane, w całości lub części, bez wcześniejszej, pisemnej zgody Spółki.

Reguły postępowania użytkowników

Oświadczasz, że nie będziesz wykorzystywać Serwisu w celach sprzecznych z tymi opisanymi w Wytycznych Społeczności Wikii, które mogą być okazjonalnie aktualizowane. Oświadczasz ponadto, że nie będziesz wykorzystywać Serwisu aby:

 • Znieważać, prześladować, grozić i zastraszać innych użytkowników Serwisu;
 • Publikować lub przekazywać treści obscenicznych, pornograficznych, obraźliwych, bluźnierczych, i innych, naruszających prawa i swobody innych, w tym także treści homofobicznych, rasistowskich, szerzących nienawiść na tle religijnym lub zachęcających do działań o charakterze kryminalnym;
 • Próbować podszywać się pod innych użytkowników lub osoby;
 • Publikować jakiekolwiek nielegalne i nieuprawnione treści lub wykorzystywać Serwis w nielegalnych i nieuprawnionych celach;
 • Publikować lub wykorzystywać jakiekolwiek sposoby komunikacji zmierzające do pozyskania hasła, danych konta lub prywatnych danych innych użytkowników;
 • Publikować, przesyłać, przekazywać, dzielić się lub przechowywać niechciane i nieproszone reklamy, oferty handlowe, „spam” i jakikolwiek inny rodzaj niechcianego nagabywania;
 • Nakłaniać do dzielenia się prywatnymi danymi użytkowników, którzy nie ukończyli 18 lat;
 • Łamać jakiekolwiek lokalne prawa (włączając w to, ale nie ograniczając się do praw dotyczących własności intelektualnej czy zachowania i dopuszczalnych treści w Internecie); lub
 • Publikować reklam lub ofert biznesowych.

Ponadto zgadzasz się:

 • Będziesz wykorzystywać Serwis tylko w sposób zgodny z tymi Zasadami Użytkowania i w zgodzie z obowiązującym prawem;
 • Zachowasz bezpieczeństwo jakichkolwiek hasła/haseł związanych z korzystaniem z Serwisu;
 • Powiadomisz bezzwłocznie Spółkę w przypadku nieuprawnionego wykorzystania Twojego konta;
 • Nie będziesz celowo blokować, usuwać i w inny sposób zakłócać poprawnego działania i wyświetlania się reklam i/lub elementów interfejsu i funkcjonalności, włączając, ale nie ograniczając się do wykorzystania zmian w kodzie JavaScript lub CSS w celu zakłócenia poprawnego działania i wyświetlania się reklam i/lub elementów interfejsu i funkcjonalności;
 • Nie będziesz publikować, przesyłać, transmitować, wysyłać poprzez e-mail lub w inny sposób czynić dostępnymi materiałów zawierających wirusy komputerowe, pliki, programy i jakikolwiek inny kod, zaprojektowany w celu zakłócenia, uniemożliwienia lub ograniczenia możliwości korzystania lub uzyskania nieuprawnionego dostępu do oprogramowania, komputerów lub innych urządzeń telekomunikacyjnych;
 • Nie będziesz publikować, przesyłać, transmitować, wysyłać poprzez e-mail lub w inny sposób czynić dostępnymi treści chronionych prawem autorskim, treści naruszających patenty, znaków i tajemnic handlowych lub jakichkolwiek innych treści łamiących prawa własności innych;
 • Za wyjątkiem dostępu poprzez RSS lub nasz API wykorzystywanych zgodnie z zasadami Serwisu dotyczących wykorzystania takiego dostępu, nie będziesz wykorzystywać jakiekolwiek innego zautomatyzowanego sposobu uzyskania dostępu do Serwisu w jakimkolwiek celu bez pisemnej zgody Spółki;
 • Nie będziesz podrabiać nagłówków, manipulować identyfikatorami źródła lub w jakikolwiek inny sposób próbować ukryć oryginalne źródło pochodzenia treści znajdujących się na stronach Serwisu;
 • Nie będziesz: (i) podejmował jakichkolwiek działań zmierzających do obciążenia naszej infrastruktury; (ii) utrudniać lub próbować utrudniać poprawnego działania Serwisu i toczącej się w nim aktywności; (iii) omijać blokad nałożonych w celu ograniczenia lub uniemożliwienia dostępu do Serwisu, w tym nagłówkami do wykluczenia robota; lub
 • Nie będziesz zbierać i przechowywać prywatnych danych innych użytkowników, w powiązaniu z niedozwoloną aktywnością opisaną w sekcji „Reguły postępowania użytkowników”.

Publikacja treści w Serwisie a prawa autorskie

Oświadczasz, że nie będziesz wykorzystywać Serwisu w celach sprzecznych z tym, co zawarto w Zasadach Tworzenia Wiki, obecnie znajdujących się pod adresem http://pl.wikia.com/Zasady_Tworzenia_Wiki, które mogą być okazjonalnie aktualizowane.

Ponosisz wyłączną odpowiedzialność za zawartość, włączając w to obrazy, dane w profilu, wiadomości, komentarze, edycje w wynikach wyszukiwania i inną treść przesyłaną, publikowaną i udostępnianą przez Ciebie poprzez/w Serwisie lub w inny sposób udostępnianą innym użytkownikom. Nie jest dozwolone publikowanie treści, których nie jesteś autorem lub nie masz zgody na ich publikację. Nie można dodawać treści niekompatybilnych z licencją wykorzystywaną na danym projekcie Serwisu, do którego dodajesz zawartość. Rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że inni mogą, ale nie są zobligowani do edytowania, usuwania i kasowania (bez powiadomienia) dowolnej zawartości Serwisu, z dowolnego powodu lub bez powodu. Oświadczasz także, że posiadasz wymagane licencje, prawa, pozwolenia i zgody na (a) umożliwienie Spółce kopiowania, przechowywania, wyświetlania i rozpowszechniania Twojej zawartości poprzez Serwis, a także (b) publikujesz wszystkie teksty dodane na społecznościach Wikii na warunkach zgodnych z naszymi zasadami licencjonowania (więcej informacji na http://pl.wikia.com/Licencja).

Serwis nie jest i nie będzie służyć jako archiwum. Nie jesteśmy odpowiedzialni w stosunku do Ciebie lub innego podmiotu za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie Twojej zawartości. Ponosisz wyłączną odpowiedzialność, na własny koszt, za tworzenie kopii zapasowych i zastępowanie jakiejkolwiek już opublikowanej w Serwisie lub przesłanej nam zawartości.

Publikując treści w Serwisie, wyrażasz zgodę na i polecasz nam tworzenie ich kopii według naszego uznania, w celu umożliwienia publikacji i przechowywania tych treści w Serwisie.

Treści Własne Spółki

Artykuły i treści, które są widoczne na Fandom.com i subdomenach Fandomu jak fandom.wikia.com (razem: „Strona z Treściami Własnymi”), które są tworzone przez Spółkę, lub któregokolwiek z jej współpracowników, stanowią wyłączną własność Spółki oraz jej licencjodawców („Treści Własne Spółki”). O ile nie jest to wyraźnie przewidziane w niniejszym dokumencie, żadne z postanowień niniejszej Umowy nie może być uznane za stworzenie licencji na Treści Własne Spółki, i zobowiązujesz się nie sprzedawać, udzielać licencji, wynajmować, modyfikować, rozpowszechniać, kopiować, powielać, transmitować, publicznie odtwarzać, publicznie wykonywać, publikować, adaptować, edytować lub tworzyć dzieł pochodnych do Treści Własne Spółki. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy, Spółka udziela licencji na użytkowanie Treści Własnych Spółki wyłącznie do osobistego, niekomercyjnego użytku. Spółka może wypowiedzieć niniejszą licencję w dowolnym czasie, z dowolnego powodu lub bez powodu. Korzystanie z Treści Własnych Spółki do jakichkolwiek celów, które nie zostały jednoznacznie dopuszczone na mocy niniejszej Umowy, jest surowo zabronione.

Możemy umożliwić osobom trzecim (w tym członkom społeczności), składanie wniosku o dostarczenie autentycznych treści, który to wniosek Spółka może zatwierdzić lub odrzucić według własnego uznania. W przypadku, gdy taka autentyczna treść zostanie zaakceptowana przez Spółkę, pojawi się ona na Stronie z Treściami Własnymi i będzie podlegać zasadom dla Treści Własnych Spółki, które są określone powyżej, na które współpracownik może wyrazić zgodę w ramach procesu składania wniosku.

Spółka może również udostępniać linki do artykułów pochodzących ze Strony z Treściami Własnymi na stronach internetowych podmiotów trzecich. Jak zostało to określone poniżej w sekcji Informacje Prawne i Ograniczenia Odpowiedzialności, ponieważ Spółka nie posiada kontroli nad takimi stronami internetowymi podmiotów trzecich, Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich stron internetowych i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treści dostępne na tych stronach.

Zawartość multimedialna

Serwis umożliwia także dostęp do plików audiowizualnych (włączając w to filmy, zdjęcia, muzykę, grafiki, loga, itp.), które opublikowane zostały w zgodzie z dotyczącą ich licencją, dalej zwanych „Zawartością multimedialną”. Taka Zawartość multimedialna dostępna może być poprzez osadzony w Serwisie odtwarzacz, który odtwarza pliki hostowane w innych serwisach („Odtwarzacz multimedialny”).

Nie ograniczając innych opisanych z Umowie zasad, oświadczasz, że nie będziesz dokonywał, próbował dokonać, żadnego z opisanych poniżej:

 • próbować pobierać, rozpowszechniać, modyfikować, usuwać lub umieszczać reklam i innych materiałów promocyjnych wewnątrz Zawartości multimedialnej lub poprzez Odtwarzacz multimedialny;
 • wykorzystywać Zawartości multimedialnej i Odtwarzacza multimedialnego w celu innym niż niekomercyjny, osobisty użytek Zawartości multimedialnej;
 • próbować obejść, wyłączyć lub w inny sposób zakłócać działania zabezpieczeń Serwisu lub jakiegokolwiek Odtwarzacza multimedialnego, włączając w to wszelkie zabezpieczenia uniemożliwiające lub ograniczające możliwość kopiowania Zawartości multimedialnej;
 • próbować modyfikować, ulepszać, edytować, tłumaczyć, adaptować, dekompilować lub tworzyć dzieła pochodne bazujące na Odtwarzaczu multimedialnym lub Zawartości multimedialnej;
 • próbować przydzielać, licencjonować lub przekazywać podmiotom trzecim prawa do wykorzystywania Odtwarzacza multimedialnego lub Zawartości multimedialnej, włączając w to reklamę, promocję, wyświetlanie, redystrybucję lub retransmisję jakiegokolwiek Odtwarzacza multimedialnego lub Zawartości multimedialnej;
 • reformatować, optymalizować i modyfikować Odtwarzacza multimedialnego lub Zawartości multimedialnej, w celu wyświetlania, rozpowszechniania i retransmisji poprzez jakiekolwiek inne platformy, protokoły i metody prezentowania treści inne niż dozwolone poprzez i w Serwisie;

Roszczenia dotyczące naruszeń praw autorskich

W przypadku roszczeń dotyczących naruszeń praw autorskich, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas agentem obsługującym zawiadomienia o naruszeniu DMCA:

Wejdź na http://community.wikia.com/wiki/Special:DMCARequest aby otrzymać formularz z instrukcją, która pozwoli Ci uzupełnić wymagane elementy dotyczące żądania usunięcia treści w związku z naruszeniem postanowień ustawy DMCA. Możesz także skontaktować się z desygnowanym przedstawicielem poprzez copyright@wikia.com. W temacie wiadomości umieść zwrot „Claim of copyright infringement”. Jedynie zawiadomienia o naruszeniu DMCA powinny być kierowane Przedstawiciela ds. Praw Autorskich.

Postanowienia końcowe i ograniczenie odpowiedzialności

Mimo, że zapewniamy zasady i wytyczne odnośnie postępowania użytkowników i ich kontrybucji, Spółka nie kontroluje i w żaden sposób nie ponosi odpowiedzialności za zawartość użytkowników pojawiającą się w Serwisie.

Spółka nie jest odpowiedzialna za zawartość i postępowanie, w sieci lub poza nią, żadnego użytkownika Serwisu i Zawartości multimedialnej lub innych stron czy serwisów, do których odwołania mogą znajdować się na stronach Serwisu. Ponieważ Spółka nie ma kontroli nad takimi stronami i usługami, Użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie ponosi odpowiedzialności za dostępność takich zewnętrznych stron internetowych lub serwisów oraz nie wspiera i nie ponosi odpowiedzialności za treści, reklamy, produkty lub inne materiały znajdujące się na lub dostępne z takich stron lub serwisów. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że Spółka nie ponosi ponosić odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem albo poleganiem na takich treściach, towary lub usługi dostępnych na lub za pośrednictwem jakiejkolwiek takiej strony internetowej lub serwisu. Użytkownik rozumie, że niniejsze Warunki Użytkowania oraz nasza Polityka Prywatności nie stosuje się do korzystania przez użytkownika z takich witryn i serwisów. Zachęcamy, aby być świadomym tego, kiedy opuszczasz Serwis, a także do zapoznawania się z warunkami ogólnymi oraz polityką prywatności każdej strony lub serwisu podmiotów trzecich, które odwiedzasz. Ponadto rozumiesz i wyrażasz zgodę na to, że korzystając z Serwisu, możesz natknąć się na treści, które uznasz za obraźliwe, nieodpowiednie i w tym zakresie korzystasz z Serwisu na własne ryzyko.

Serwis jest „takim, jaki jest” i „takim, jaki jest dostępny”. Spółka nie daje jakichkolwiek gwarancji, czy to własnych czy narzuconych. Spółka nie może i nie gwarantuje jakichkolwiek efektów korzystania z Serwisu. OŚWIADCZASZ, ŻE KORZYSTASZ Z SERWISU NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ.

Zwalniasz Spółkę, jej kierownictwo, pracowników, właścicieli, pośredników i użytkowników z jakiejkolwiek odpowiedzialności związanej z Twojego wykorzystywania Serwisu i ze znajdującej się w nim zawartości i innych materiałów. W żadnych okolicznościach Spółka, jej kierownictwo, pracownicy, właściciele, pośrednicy i użytkownicy nie są odpowiedzialni w stosunku do Ciebie lub innego podmiotu za jakiekolwiek pośrednie, incydentalne, specjalne lub karne szkody, włączając w to utracone korzyści, dobre imię czy inne straty, niezależnie czy namacalne czy nie, wynikłe z korzystania z Serwisu i znajdującej się w nim zawartości i innych materiałów, nawet jeśli Spółka była poinformowana lub w inny sposób uświadomiona o ryzyku zaistnienia takiej szkody. Odpowiedzialność spółki w stosunku do Ciebie z jakiegokolwiek innego powodu, pomimo pozostałych opisanych tu zasad i niezależnie od formy, będzie w każdych okolicznościach ograniczona do kwoty wpłaconej przez Ciebie korzystając z Serwisu, jeśli taka istnieje, jednak ograniczona do sumy nie większej niż tysiąc dolarów amerykańskich. Uznajesz także, że w przypadku gdy nie wpłacono Spółce żadnej opłaty za korzystanie z Serwisu, masz jedynie tytuł do orzeczonej sądownie rekompensaty bez prawa do odszkodowania od Spółki, niezależnie od okoliczności.

PONADTO, SPÓŁKA NIE GWARANTUJE, ŻE (A) TWOJE WYKORZYSTANIE SERWISU SPROSTA OCZEKIWANIOM, WŁASNYM LUB NARZUCONYM; (B) JAKIEKOLWIEK INFORMACJE POZYSKANE PRZEZ KORZYSTANIE Z SERWISU BĘDĄ WOLNE OD BŁĘDÓW, PRECYZYJNE LUB WIARYGODNE; (C) BŁĘDY W FUNKCJONOWANIU I DZIAŁANIU SERWISU ZOSTANĄ POPRAWIONE.

Prawo właściwe, właściwość terytorialna i jurysdykcja

Korzystając z Serwisu, przyjmujesz do wiadomości i zgadzasz się, że serwis hostowany jest w Stanach Zjednoczonych. Jeśli próbujesz korzystać z Serwisu wewnątrz Unii Europejskiej, Azji czy innego regionu, w którym istnieją lokalne regulacje dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i rozpowszechniania danych osobowych różniące się od regulacji Stanów Zjednoczonych, wiedz, że poprzez korzystanie z Serwisu, transferujesz swoje dane osobowe do Stanów Zjednoczonych i zgadzasz się na (a) taki transfer, (b) zastosowanie się do regulacji Stanu Kalifornia, bez względu na konflikt jurysdykcji, w przypadku egzekwowania niniejszych Zasad Użytkowania i jakiegokolwiek innego sporu prawnego mogącego powstać pomiędzy Tobą a Spółką lub którymkolwiek z jej oddziałów. Oświadczasz, że nie rozpoczniesz jakiekolwiek procesu sądowego związanego z wykorzystywaniem przez Ciebie Serwisu w jakimkolwiek sądzie innym niż federalne sądy Kalifornii i niniejszym zgadzasz się na zrzeczenie się uprawnień do powołania się na brak właściwej jurysdykcji i forum non conveniens w stosunku do właściwości terytorialnej i jurysdykcji sądów federalnych Kalifornii.

Inne zasady i warunki

Niniejsze Zasady Użytkowania, podobnie jak powiązana Polityka Prywatności, Zasady Licencjonowania, Zasady Tworzenia Wiki i Wytyczne Społeczności Wikii łącznie stanowią umowę pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczącą zasad korzystania z Serwisu i całkowicie zastępują jakiekolwiek poprzednie umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką dotyczące zasad korzystania z Serwisu.

Jeśli pomiędzy wersją oryginalną a jednym z dostępnych tłumaczeń występują różnice, wersja angielska ma pierwszeństwo.

W przypadku, gdy Spółka nie wykonuje, lub nie egzekwuje któregokolwiek z wymienionych w niniejszych Zasadach Użytkowania praw, środków, lub zasad nie jest równoznaczny ze zwolnieniem od ich przestrzegania w tym lub jakimkolwiek innym przypadku.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie Umowy uznane zostanie za nieważne, pozostała jej cześć nadal jest wiążąca i obowiązuje.

Jeśli jakiekolwiek postanowienie tych Zasad Użytkowania uznane zostanie za bezprawne przez uprawniony sąd, unieważnione, z jakiekolwiek powodu nie dające się egzekwować, postanowienie to zostanie odłączone od niniejszych Zasad Użytkowania bez wpływu na moc pozostałych postanowień.